Nu är vi igång igen – Datainsamling 2019

Just nu pågår den andra datainsamlingen i Futura01. Under våren 2019 kommer de cirka 6000 ungdomar som ingår i studien bli kontaktade och tillfrågade om att fylla i en enkät.

Futura01 är en forskningsstudie som går ut på att följa ungdomar som är födda och uppvuxna på 2000-talet. Vi är intresserade av att studera hur det går för den här generationen när de växer upp och blir vuxna. För att göra det följer vi en stor grupp ungdomar från hela landet som för två år sedan fyllde i en enkät när de gick i årskurs 9.  

Nu är vi nyfikna på hur det har gått för dem: hur mår de idag, går de i gymnasiet eller har de börjat jobba, har de flyttat hemifrån, har de nya kompisar och gör de något annat på fritiden. Den här typen av frågor vill ha svar på för att sedan kunna studera vad som påverkar hur det går för ungdomar. 

Är du en av dem som fått hem ett brev från oss? 
Tack för att du är med i studien! Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid och besvarar våra frågor. När du gick i årskurs 9 fyllde du i en enkät i skolan där du lämnade ditt personnummer så att vi vid senare tillfälle skulle kunna skicka en ny enkät till din bostadsadress. Vi hoppas att du fortsatt vill vara med i studien och att du även den här gången vill fylla i vår enkät.

Läs om tidigare datainsamlingar

Relaterade inlägg

Ung och anhörig – ny studie

Ca 13% av 15-16-åringarna i en stor frågeundersökning angav själva att en förälder har alkoholproblem. Studien visar även att dessa barn har förhöjd risk för