Ung och anhörig – ny studie

Ca 13% av 15-16-åringarna i en stor frågeundersökning angav själva att en förälder har alkoholproblem. Studien visar även att dessa barn har förhöjd risk för en sämre livssituation vad gäller hälsa, sociala relationer och skolsituation.

Hur vanligt det är att barn i Sverige har föräldrar med alkoholproblem och har de barnen en sämre livssituation än andra? Den frågan undersöktes i en nypublicerad studie i tidskriften Drug and Alcohol Review. Huvudförfattare är Mats Ramstedt, KI, som också är forskningsansvarig på CAN och adjungerad professor vid Stockholms universitet.

Relaterade inlägg