Futura01 en forskningsstudie

 Forskningsstudien går ut på att följa ungdomar som är födda och uppvuxna på 2000-talet. Vi är intresserade av att studera hur det går för den här generationen när de växer upp och blir vuxna.

Just nu genomför vi den största longitudinella studien i Sverige.

Nyheter

Ung och anhörig – ny studie

Ca 13% av 15-16-åringarna i en stor frågeundersökning angav själva att en förälder har alkoholproblem. Studien visar även att dessa barn har förhöjd risk för

Om studien

Futura01 är en forskningsstudie som går ut på att följa ungdomar som är födda och uppvuxna på 2000-talet. Vi är intresserade av att studera hur det går för den här generationen när de växer upp och blir vuxna.

Under den relativt korta tid som gått sedan millennieskiftet så har det skett fundamentala förändringar i hur vi lever våra liv. Vi är idag allt mer uppkopplade via datorer, mobiler och surfplattor vilket medför förändringar. Ett tydligt exempel är försäljningen av musik, år 2000 såldes nästan 24 miljoner cd-skivor i Sverige, år 2014 var samma siffra 3 895 sålda cd-skivor (ifpi.se). Idag står istället streaming för ca 80 % av marknaden, år 2000 fanns inte streaming-tjänster för musik, den idag största streamingtjänsten i Sverige lanserades först 2006.

Parallellt med dessa dramatiska förändringar så sker hela tiden små, små förändringar som tickar på så obemärkt att vi knappt märker dom. Vår levnadsstandard och våra materiella tillgångar ökar, vi har helt enkelt råd att köpa mer saker idag än vad vi hade tidigare. Livslängden ökar också och vi är allt friskare. En annan sak som ökat gradvis är urbaniseringen och det är fler som bor i städer idag än vad det var tidigare. Vi väntar också längre med att skaffa barn.

Vi tror att allt det här påverkar de ungdomar som har vuxit upp under den här perioden, och vi är nu nyfikna på att ta reda på hur det kommer att gå för dom när de växer upp.

Man kan redan se tecken på att dagens ungdomar skiljer sig från tidigare generationer. De bor hemma längre, de begår färre brott och fler studerar vidare efter gymnasiet. Sen har det också skett dramatiska förändringar i ungdomars alkoholvanor. År 2000 drack åtta av tio svenska niondeklassare alkohol. Idag dricker inte ens hälften av niondeklassarna alkohol.

Vi vet att...

1 %

har någon gång druckit alkohol

1 %

trivs bra i skolan

1 %

använder sociala medier varje dag

Datainsamling 2019

Bild på Jonas Raninen

Frågor?

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta:
Jonas Raninen, 073-931 31 64

Just nu pågår den andra datainsamlingen i Futura01. Under våren 2019 kommer de cirka 6000 ungdomar som ingår i studien bli kontaktade och tillfrågade om att fylla i en enkät. 

Futura01 är en forskningsstudie som går ut på att följa ungdomar som är födda och uppvuxna på 2000-talet. Vi är intresserade av att studera hur det går för den här generationen när de växer upp och blir vuxna. För att göra det följer vi en stor grupp ungdomar från hela landet som för två år sedan fyllde i en enkät när de gick i årskurs 9.  

Nu är vi nyfikna på hur det har gått för dem: hur mår de idag, går de i gymnasiet eller har de börjat jobba, har de flyttat hemifrån, har de nya kompisar och gör de något annat på fritiden. Den här typen av frågor vill ha svar på för att sedan kunna studera vad som påverkar hur det går för ungdomar. 

Är du en av dem som fått hem ett brev från oss? 

Tack för att du är med i studien! Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid och besvarar våra frågor. När du gick i årskurs 9 fyllde du i en enkät i skolan där du lämnade ditt personnummer så att vi vid senare tillfälle skulle kunna skicka en ny enkät till din bostadsadress. Vi hoppas att du fortsatt vill vara med i studien och att du även den här gången vill fylla i vår enkät.

Samarbete mellan