Stort projektanslag till Futura01

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd beviljade 4 528 000 kr till Jonas Raninen för projektet ”A changing landscape of youth drinking? Examining the determinants and importance of the sharp decline in youth drinking with a nationally based prospective cohort study”.

Projektmedlen ska finansiera nästa datainsamling och kommer också gå till att anställa en doktorand som ska jobba i projektet.