Presenterar resultat på forskningskonferens i Krakow

Jonas Raninen och Peter Larm deltar och presenterar resultat från Futura01 på en internationell forskningskonferens om det minskande drickandet bland ungdomar i Krakow. Jonas Raninen“Drinking status and mental health among Swedish youth” Peter Larm“The role of cumulative parenting- and alcohol-limiting factors for the increased trend of non-drinking among a National Swedish sample of 9th graders […]

Presenterar resultat på forskningskonferens i Krakow Läs mer »

Ny medarbetare börjar i projektet

Lars Sjödin är sedan september anställd som doktorand vid Karolinska Institutet. Hans avhandling kommer helt att grunda sig på Futura01. – Jag ser fram emot att under min tid som doktorand få studera och lära mig mer om ungdomars levnadsförhållanden. Det är en tid i människors liv som kan få stor betydelse för ens kommande

Ny medarbetare börjar i projektet Läs mer »

Alkoholforskare prisas av Systembolaget

Jonas Raninen, huvudansvarig forskare för Futura01 fick idag Systembolagets pris för Juniora forskare. Prismotivering för Juniorstipendium, alkoholforskning 2018 Stipendiekommittén har i år valt att dela ut Juniorstipendiet 2018 till en person som med stor framgång påbörjat sin karriär som fortsatt forskare. Prismotiveringen lyder: Priset tilldelas för stipendiatens fortsatta och fördjupade forskning kring och kartläggning av

Alkoholforskare prisas av Systembolaget Läs mer »

Får finansiering från Systembolagets råd för alkoholforskning

Systembolagets råd för alkoholforskning har beviljat två stora anslag till projekt som baseras på Futura01. Jonas Raninen fick 300 000 kr för projektet ”Futura01 – En longitudinell studie om betydelsen för ungdomar att växa upp under en tid med historiskt låg alkoholkonsumtion”. Michael Livingston fick 400 000 kr för projektet “Children with heavy drinking parents in the

Får finansiering från Systembolagets råd för alkoholforskning Läs mer »

Stort projektanslag till Futura01

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd beviljade 4 528 000 kr till Jonas Raninen för projektet ”A changing landscape of youth drinking? Examining the determinants and importance of the sharp decline in youth drinking with a nationally based prospective cohort study”. Projektmedlen ska finansiera nästa datainsamling och kommer också gå till att anställa en doktorand som

Stort projektanslag till Futura01 Läs mer »

Datainsamling klar!

Totalt deltog 343 skolor och hela 5 999 ungdomar tackade Ja till att medverka i studien! – Det är oerhört häftigt att så många vill vara med i studien. Vi är väldigt tacksamma till alla ungdomar som tog sig tid att besvara enkäten, säger Jonas Raninen som ansvarar för den longitudinella studien Futura01.

Datainsamling klar! Läs mer »