Datainsamling klar!

Totalt deltog 343 skolor och hela 5 999 ungdomar tackade Ja till att medverka i studien!

– Det är oerhört häftigt att så många vill vara med i studien. Vi är väldigt tacksamma till alla ungdomar som tog sig tid att besvara enkäten, säger Jonas Raninen som ansvarar för den longitudinella studien Futura01.

Relaterade inlägg

Ung och anhörig – ny studie

Ca 13% av 15-16-åringarna i en stor frågeundersökning angav själva att en förälder har alkoholproblem. Studien visar även att dessa barn har förhöjd risk för