Datainsamling 2017

Futura01 är en ny forskningsstudie som CAN genomför i samarbete med Karolinska Institutet. Syftet är att följa ca 7000 elever födda 2001 för att se hur det går för dom i livet, samt vilka faktorer som spelar in för olika livsutfall. Er skola har blivit slumpmässigt utvald att delta och vi behöver nu er hjälp med att samla in uppgifter om klassbeteckningar och elevantal. En klass i årskurs nio i er skola kommer sedan delta i undersökningen.

Enkäten ska fyllas i innan påsklovet dvs. mellan vecka 11–16. Det är en pappersenkät som genomförs i klassrummet. Under vecka 11 får klasser som valts ut att delta material och instruktioner från CAN. Hur det ska gå till framgår av våra detaljerade lärarinstruktioner.

För att vi ska kunna följa eleverna över tid så måste de som vill delta i undersökningen fylla i sitt personnummer. Enkäterna är dock anonyma och inga resultat redovisas för enskilda elever, klasser eller skolor. Genom att eleverna fyller i sina personuppgifter på ett separat papper så kan vi garantera deras anonymitet. Studien omfattas av hög sekretess och all hantering av personuppgifter är i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Studien har också blivit godkänd av etikprövningsnämnden.

Frågor?

Jonas Raninen
jonas.raninen@can.se,
073-931 31 64​