Alkoholforskare prisas av Systembolaget

Foto: Systembolaget

Jonas Raninen, huvudansvarig forskare för Futura01 fick idag Systembolagets pris för Juniora forskare.

Prismotivering för Juniorstipendium, alkoholforskning 2018

Stipendiekommittén har i år valt att dela ut Juniorstipendiet 2018 till en person som med stor framgång påbörjat sin karriär som fortsatt forskare. Prismotiveringen lyder:

Priset tilldelas för stipendiatens fortsatta och fördjupade forskning kring och kartläggning av förändringar av alkoholkonsumtionen i befolkningen. Ökad kunskap om faktorer som påverkar förändringar av dryckesvanor i befolkningen är viktiga för det förebyggande arbetet av alkoholskador. Stipendiatens pågående och planerade forskningen syftar till att öka kunskapen om samband mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och senare alkoholkonsumtion och problem. Forskningen är särskilt angelägen då den syftar till att bidra med kunskap om faktorer som kan förklara den historiskt låga alkoholkonsumtion vi idag ser bland ungdomar inte bara i Sverige utan även i ett stort antal andra länder. Stipendiaten har under tiden sedan disputationen varit framgångsrik vad gäller forskningsanslag och publikationer samt har ett brett internationellt nätverk.

Läs mer:
Systembolagets juniorstipendium tilldelas Jonas Raninen

Systembolaget delar ut pris till alkoholforskare

Alkoholforskare prisas av SystembolagetRelaterade inlägg

Ung och anhörig – ny studie

Ca 13% av 15-16-åringarna i en stor frågeundersökning angav själva att en förälder har alkoholproblem. Studien visar även att dessa barn har förhöjd risk för